Hot News :

เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้กดำเนินโครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง

    วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. #ภายใต้การอำนวยการของท่านกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี #ได้จัดให้มีโครงการประกวดชุมชนน่าอยู่สู่เศรษฐกิจพอเพียง โดยท่านเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมรางวัลชนะเลิศ และรางวัลอื่นๆตามลำดับ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ