Hot News :

นายกฤตนััน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าเสือโก้ก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านเหล่าเสือโก้ก

   วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ท่านกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านเหล่าเสือโก้ก

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ