ข่าวประชาสัมพันธ์
Prev Next
ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อสีบู อินทร์ฬี ผู้วายชนม์ ณ เมรุวัดมงคลนอก

ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อสีบู อินทร์ฬี ผู้วายชนม์ ณ เ…

10-02-2561 Hits:279

บรรยากาศถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

บรรยากาศถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

07-02-2561 Hits:256

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักร้อง 2 ท่านในนามตัวแทนของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักร้อง 2 ท่านในนามตัวแทนขอ…

06-02-2561 Hits:254

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพบกับสินค้าราคาประหยัด ได้ที่ ตลาดประชารัฐ ถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพบกับสินค้าราคาประหยัด ได้ที่ ต…

01-02-2561 Hits:271

ร่วมสืบสานประเพณีแห่กัณฑ์หลอนบุญเดือน 3 ณ วัดมงคลใน ตำบลเหล่าเสือโก้ก

ร่วมสืบสานประเพณีแห่กัณฑ์หลอนบุญเดือน 3 ณ วัดมงคลใ…

01-02-2561 Hits:254

ร่วมประเพณีบุญเดือนสามประจำปีวัดมงคลใน ประจำปี 2561

ร่วมประเพณีบุญเดือนสามประจำปีวัดมงคลใน ประจำปี 256…

30-01-2561 Hits:250

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อยู่ในระดับใด ?

มาก - 65.6%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 9.4%

Total votes: 32
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกันทำบุญตักบาตร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดมงคลนอก ตำบลเหล่าเสือโก้ก

       วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าเสือโก้ก พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ตลอดจนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมกันทำบุญตักบาตร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดมงคลนอก ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2/2560 เรื่องการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม ICT

       วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2/2560 เรื่องการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมICTศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมผู้บริหารร่วมกับพนักงานฝ่ายปฏิบัติงานประจำ ครั้งที่ 9/2560

       วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารร่วมกับพนักงานฝ่ายปฏิบัติงานประจำ ครั้งที่ 9/2560 เพื่อพิจารณาข้อราชการถือปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อประชาชนและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

     วันที่ 2 ตุลาคม 2560 นายกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลฯ จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ และรับฟังนโยบายจาก นายศักดา สมสุข ปลัดเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญมหาสังฆทานเผือกมัน ประจำปี 2560 ณ วัดมงคลนอก ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

      วันที่ 1 ตุลาคม 2560 นายกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ผู้มีจิตอันเป็นกุศล ผู้แสวงบุญ ร่วมทำบุญมหาสังฆทานเผือกมัน ประจำปี 2560ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เมตตากล่าวสัมโทนียกถา โดยมี พระครูสารศีลคุณ เจ้าคณะอำเภอเหล่าเสือโก้ก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกเทศมนตรีตำบลเหล่าเสือโก้ก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ณ วัดมงคลนอก ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคด้วยการออกกำลังกาย ณ ศาลาประชาคมบ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 2

      วันที่ 30 กันยายน 2560 นายกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคด้วยการออกกำลังกาย โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าเสือโก้ก เป็นวิทยากร ณ ศาลาประชาคมบ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญสังฆทานเผือกมัน ณ ศาลาประชาคมหนองเต่า หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าเสือโก้ก

      วันที่ 30 กันยายน 2560 นายกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลฯได้ร่วมทำบุญสังฆทานเผือกมัน ณ ศาลาประชาคมหนองเต่า หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าเสือโก้ก เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญสังฆทานเผือกมัน ณ วัดนาไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าเสือโก้ก

      วันที่ 29 กันยายน 2560 นายกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลฯได้ร่วมทำบุญสังฆทานเผือกมัน ณ วัดนาไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าเสือโก้ก เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีในชุมชน ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่งหนองแต้ หมู่ที่ 12

      วันที่ 29 กันยายน 2560 นายกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีในชุมชน โดยมีนางสิรินทิพรัตน์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าเสือโก้ก นำทีมงานอบรมให้ความรู้ฯ ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่งหนองแต้ หมู่ที่ 12 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดี ณ ศาลาประชาคมบ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 4

     วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 08.39 น. นายกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเหล่าเสือโก้ก ณ ศาลาประชาคมบ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย"ฒ.ผู้เฒ่าเหล่าเสือโก้ก ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย"ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560

      วันที่ 28 กันยายน 2560 นายกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเหล่าเสือโก้ก ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย"ฒ.ผู้เฒ่าเหล่าเสือโก้ก ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย" รุ่นที่ 3 ณ ศาลาประชาคมบ้านเป้า หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2560

      วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.19 น. นายกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเหล่าเสือโก้ก ณ ศาลาประชาคมบ้านเป้า หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย"ฒ.ผู้เฒ่าเหล่าเสือโก้ก ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย" รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560

      วันที่ 28 กันยายน 2560 นายกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย"ฒ.ผู้เฒ่าเหล่าเสือโก้ก ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย" รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 ร่วมกับโรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดมงคลนอก ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบ 100 ปี ในเวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก

      วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก นำโดยนายกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบ 100 ปี ในเวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก โดยมี นายภัทรนันท์ บุญมานัด ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอเหล่าเสือโก้ก เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการอบรมควบคุมและป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาล ณ อาคารเอนกประสงค์วัดมงคลใน

      วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.49 น. นายกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมควบคุมและป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาล ณ อาคารเอนกประสงค์วัดมงคลใน ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมปรึกษาหารือการจัดตั้งกองทุน 1669 เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเหล่าเสือโก้กและพื้นที่ใกล้เคียง

       เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.ที่ผ่านมา นายกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ฝ่ายสภาเทศบาลได้เรียนเชิญ ผู้นำชุมชนเข้าร่วมปรึกษาหารือการจัดตั้งกองทุน 1669 เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเหล่าเสือโก้กและพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้รับบริการฉุกเฉินกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ร่วมทำบุญสังฆทานเผือกมัน ณ วัดหัวขัว หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าเสือโก้ก
 2. พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับโรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก
 3. พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีในชุมชน
 4. ร่วมกับส่วนราชการ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผญบ. สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล กลุ่มพลังมวลชนจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดมงคลนอก
 5. ร่วมทำบุญสังฆทานเผือกมัน ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่งหนองแต้ หมู่ 12
 6. ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้รักเสียงเพลงและมีดนตรีในหัวใจ สมัครแข่งขันรอบคัดเลือก ณ เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก
 7. พิธีเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประจำปี 2560
 8. พิธีเปิกโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย"ฒ.ผู้เฒ่าเหล่าเสือโก้ก ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560
 9. พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย "ฒ.ผู้เฒ่าเหล่าเสือโก้ก ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560
 10. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานผ้าป่าสามัคคีและงานสังฆทานเผือกมัน ณ วัดบ้านหัวขัว หมู่ที่ 1
 11. พิธีเปิดการอบรมและมอบนโยบายการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคระบาดตามฤดูกาล ณ ศาลากลางบ้านเหล่าคำ หมู่ที่ 5
 12. ร่วมทำบุญสังฆทานเผือกมัน ณ วัดบ้านเหล่าคำ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
 13. ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามโครงการพัฒนาตัวเมืองตามแนวเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงแขวงสะหวันนะเขต กรมโยธาธิการและขนส่ง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว
 14. ร่วมงานเกษียณอายุราชการ คุณสถาพร วงศ์สายตา ณ หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าเสือโก้ก
 15. กิจกรรม เคารพธงชาติในเวลา 08.00 น. และสวดมนต์ไหว้พระ จากนั้นนายกเทศมนตรีปราศรัยข้อราชการหน้าเสาธง