ข่าวประชาสัมพันธ์
Prev Next
ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อสีบู อินทร์ฬี ผู้วายชนม์ ณ เมรุวัดมงคลนอก

ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อสีบู อินทร์ฬี ผู้วายชนม์ ณ เ…

10-02-2561 Hits:279

บรรยากาศถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

บรรยากาศถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

07-02-2561 Hits:256

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักร้อง 2 ท่านในนามตัวแทนของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักร้อง 2 ท่านในนามตัวแทนขอ…

06-02-2561 Hits:254

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพบกับสินค้าราคาประหยัด ได้ที่ ตลาดประชารัฐ ถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพบกับสินค้าราคาประหยัด ได้ที่ ต…

01-02-2561 Hits:271

ร่วมสืบสานประเพณีแห่กัณฑ์หลอนบุญเดือน 3 ณ วัดมงคลใน ตำบลเหล่าเสือโก้ก

ร่วมสืบสานประเพณีแห่กัณฑ์หลอนบุญเดือน 3 ณ วัดมงคลใ…

01-02-2561 Hits:254

ร่วมประเพณีบุญเดือนสามประจำปีวัดมงคลใน ประจำปี 2561

ร่วมประเพณีบุญเดือนสามประจำปีวัดมงคลใน ประจำปี 256…

30-01-2561 Hits:250

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อยู่ในระดับใด ?

มาก - 65.6%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 9.4%

Total votes: 32
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้ผู้สูงอายุ ณ หมู่ที่ 8 บ้านเป้า และหมู่ที่ 10 บ้านหนองเต่า

      วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก ภายใต้การบริหารงานของนายกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเหล่าเสือโก้ก และทีมงาน CG เหล่าเสือโก้ก มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้ผู้สูงอายุ โดยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลในฐานะคณะกรรมการพร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมมอบ ณ หมู่ที่ 8 บ้านเป้า และหมู่ที่ 10 บ้านหนองเต่า ตามโครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ประจำปี 2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางถนนและสายไฟฟ้าบริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ไปจนถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก และบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก

      วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก ภายใต้การบริหารงานของนายกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี ร่วมกับทีมงานกองช่าง ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางถนนและสายไฟฟ้าบริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ไปจนถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก และบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้ผู้สูงอายุ ณ.หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าคำ

      วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก ภายใต้การบริหารงานของนายกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเหล่าเสือโก้ก และทีมงาน CG เหล่าเสือโก้ก โดยเลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้ผู้สูงอายุ ณ.หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าคำ ตำบลเหล่าเสือโก้ก ตามโครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ประจำปี 2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้ผู้สูงอายุณ หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าแค

      วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก ภายใต้การบริหารงานของนายกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเหล่าเสือโก้ก และทีมงาน CG เหล่าเสือโก้ก โดยเลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้ผู้สูงอายุณ หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าแค ตามโครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ประจำปี 2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก มอบเงินสวัสดิการ ให้สมาชิกราย นางคำกอง งามเถื่อน หมู่ที่ 3

     วันที่ 30 สิงหาคม 2560 กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก มอบเงินสวัสดิการ ให้สมาชิกราย นางคำกอง งามเถื่อน หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี กรณีนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้ผู้สูงอายุ ตามโครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ประจำปี 2560

     วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา09.00 น. นายกฤตนัน ปุสิงห์นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าดสือโก้ก ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเหล่าเสือโก้ก และทีมงาน CG เหล่าเสือโก้ก มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้ผู้สูงอายุ ตามโครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ร่วมตัดกิ่งไม้ออกจากสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน

     วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก บริหารงานโดย นายครรชิต ปุสิงห์ นายกเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก พร้อมผู้อำนวยการกองช่างเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมตัดกิ่งไม้ออกจากสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนที่อยู่ใกล้บริเวณดังกล่าว และเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงานน่าอยู่ หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะตัดต้นไม้ หรือขอความร่วมมือรบกวนกรอกคำร้องพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ยืนเอกสารได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก ในวันเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีฌาปณกิจศพ คุณแม่วิไล แก้วเสนา ราษฎรหมู่ที่ 7 บ้านเหล่าแค ณ เมรุวัดบ้านเหล่าแค

     วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายกฤตนัน ปุสิงห ์นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าเสือโก้ก ประธาน และนายดำรงค์ ตรีรัตน์รองนายกเทศมนตรีฯ และตัวแทน นายสมบัติ รัตโน อดีต ส.ส. อุบลราชธานี ร่วมพิธีฌาปณกิจศพ คุณแม่วิไล แก้วเสนา ราษฎรหมู่ที่ 7 บ้านเหล่าแค ณ เมรุวัดบ้านเหล่าแค 

อ่านเพิ่มเติม...

มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้ผู้สูงอายุ ตามโครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ประจำปี 2560

      วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลเหล่าเหล่าเสือโก้ก นำโดยนายจำนงค์ แก้วเนตร ประธานสภาเทศบาล นายศักดา สมสุข ปลัดเทศบาล ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเหล่าเสือโก้ก และทีมงาน CG เหล่าเสือโก้ก มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้ผู้สูงอายุ ตามโครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานบุญมหาสังฆทานเผือกมัน เพื่อสืบสานและส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ณ วัดบ้านเหล่าแค หมู่ที่ 7

      วันที่ 27 สิงหาคม 2560 ท่านกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก ร่วมงานบุญมหาสังฆทานเผือกมัน เพื่อสืบสานและส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ณ วัดบ้านเหล่าแค หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม

 

      วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าเสือโก้ก และ นายศักดา สมสุข ปลัดเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก เข้าร่วมประชุมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 

อ่านเพิ่มเติม...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ออกตรวจงานการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุ ตามแผนการตรวจประจำปี 2560

 

    วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจงานการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุ ตามแผนการตรวจประจำปี 2560 ณ ห้อง ICT เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ดำเนินงานโดยสำนักงาน ศจพ. อำเภอเหล่าเสือโก้ก

 

    วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าเสือโก้ก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ดำเนินงานโดยสำนักงาน ศจพ. อำเภอเหล่าเสือโก้ก ณ วัดบ้านเหล่าคำ

อ่านเพิ่มเติม...

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม ICT เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

 

    วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ นำโดยนางอรพิน วงศ์สายตา สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะประธานกรรมการฯ ได้เชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม ICT เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

อ่านเพิ่มเติม...

นายกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าเสือโก้ก นำทีมเจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้างเทศบาลทำความสะอาด ถนนหน้า กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก

 

    วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าเสือโก้ก นำทีมเจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้างเทศบาลทำความสะอาดสองข้างทาง เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องสัญจรไปมาได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น ถนนหน้า กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก

อ่านเพิ่มเติม...

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกในกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

 

    วันที่ 15 สิงหาคม 2560 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก โดยนายศักดา สมสุข ปลัดเทศบาลในฐานะที่ปรึกษากองทุนฯพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯเป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกในกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รายแรกนางเพ็ญศรี ช่างภาระดิษฐ์ สมาชิกกองทุนฯหมู่ที่ 10 บ้านหนองเต่า และรายที่สอง นายอารีย์ แสงโชติ หมู่ที่ 3 บ้านนาไผ่

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ลงพื้นที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาถนนเส้นทางเหล่าแค-เหล่าเสือโก้กที่ชำรุดและตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ข้างทาง
 2. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
 3. ร่วมงานกิจกรรมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 4. ร่วมบันทึกเทปภาพออกอากาศ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
 5. ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
 6. ร่วมเป็นวิทยากรงานป้องกันฯ ซ้อมแผนป้องกันภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่
 7. ร่วมใจปลูกดาวเรือง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก จำนวน 1,000 ต้น
 8. รวมใจกันปลูกดอก "ดาวเรือง" เพื่อส่งเสด็จ 1 คน 1 ต้น ปลูกดาวเรือง แทนใจภักดิ์ ถวายพ่อหลวง ให้ดอกไม้แทนใจคนอุบลฯ บานสะพรั่งทั้งเมือง
 9. ออกตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนน ที่เกิดจากวาตภัย เพื่อคลียร์เส้นทางให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน
 10. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นยางนา บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอ และกำจัดผักตบชวาร่วมกัน
 11. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีมอบเสื้อพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
 12. ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมกัดเซาะถนน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของชาวตำบลเหล่าเสือโก้ก
 13. ร่วมพีธีการแสดงธรรมเทศนากัณฑ์ "สุจริตธรรมกถา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
 14. ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่งเทียนพรรษา ประจำปี 2560 จังหวัดอบลราชธานี
 15. ร่วมกันบริจาคทรัพย์ส่วนตัวเพื่อนำเทียนพรรษาพร้อมปัจจัยไทยธรรมถวายแด่วัดบ้านเป้า เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา