ข่าวประชาสัมพันธ์
Prev Next
ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อสีบู อินทร์ฬี ผู้วายชนม์  ณ เมรุวัดมงคลนอก

ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อสีบู อินทร์ฬี ผู้วายชนม์ ณ เ…

10-02-2561 Hits:279

บรรยากาศถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

บรรยากาศถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

07-02-2561 Hits:256

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักร้อง 2 ท่านในนามตัวแทนของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักร้อง 2 ท่านในนามตัวแทนขอ…

06-02-2561 Hits:254

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพบกับสินค้าราคาประหยัด ได้ที่ ตลาดประชารัฐ ถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพบกับสินค้าราคาประหยัด ได้ที่ ต…

01-02-2561 Hits:271

ร่วมสืบสานประเพณีแห่กัณฑ์หลอนบุญเดือน 3 ณ วัดมงคลใน ตำบลเหล่าเสือโก้ก

ร่วมสืบสานประเพณีแห่กัณฑ์หลอนบุญเดือน 3 ณ วัดมงคลใ…

01-02-2561 Hits:254

ร่วมประเพณีบุญเดือนสามประจำปีวัดมงคลใน ประจำปี 2561

ร่วมประเพณีบุญเดือนสามประจำปีวัดมงคลใน ประจำปี 256…

30-01-2561 Hits:250

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อยู่ในระดับใด ?

มาก - 65.6%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 9.4%

Total votes: 32
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศเทศบัญบัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Share

    ด้วยเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก ได้ตราเทศบัญบัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560 และสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 และได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560 จากนายอำเภอเหล่าเสือโก้กแล้ว ดังนั้นเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก จึงขอประกาศใช้เทศบัญบัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ้งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นมา จึงประกาศให้ทราบโดยทั้งกัน...